header background image
 

In de jaren '70, na massale rooiing van onze hoogstamboomgaarden ingevolge de Europese rooipremieregeling, groeide bij een aantal ongeruste liefhebbers het verlangen om dit waardevol stukje cultuurpatrimonium te beschermen en te herwaarderen. Het boomgaardlandschap - en zijn bijhorende typische fruitvariëteiten - is enig voor onze gewesten en draagt een onschatbaar genetisch patrimonium in zich.

Onder impuls van Ludo Royen werd gestart met een intensieve zoektocht naar steeds zeldzamer wordende oude variëteiten van de eigen regio. Al snel vormde zich een collectie van een 500-tal variëteiten.

Deze collectie vormde de basis voor de oprichting van de NBS in 1984.

In de loop der jaren werd door onze vereniging naarstig aan prospecties gedaan, in boomgaarden en collecties in heel België. De verzameling groeide alras uit tot een grote collectie met meer dan 3500 variëteiten, nu bekend als de genenbank Vlaanderen.

Genenbank Vlaanderen


The NBS or "Nationale Boomgaarden Stichting" (National Orchard Foundation) is a Belgian NGO organization that has been collecting and evaluating old fruit tree cultivars in Belgium, and particularly in its northern part Flanders, since 1970. From the beginning the collection especially focused on old landraces, regional diversity and local fruit varieties in the many rashly vanishing orchards in Flanders.

Over a period of 10 years about 1,000 accessions were collected by its founder Ludo Royen, deriving from old orchards in practically all the regions of Flanders and occasionally in the rest of the country. The idea of preserving this collection as full standard trees in new created orchards at different places in Flanders, mostly in the province of Limburg, was quite the exception.

After the foundation of the NBS as a charity NGO organization in 1984 the collection grew very quickly. Now the conservatory and experimental orchards of the NBS number more than 3.500 accessions from all over the country. 

Genebank Flanders