header background image
 

De gouden regel bij snoei is dat er voldoende zon en licht in de kruin moeten vallen, zodat er in het voorjaar sterke bloembotten gevormd kunnen worden. Er bestaat, met betrekking tot de vruchtkwaliteit en de ziektegevoeligheid, immers een levensgroot verschil tussen goed gesnoeide en niet of slecht gesnoeide fruitbomen. 
Door jaarlijks te snoeien wordt een gezonde, goed gevormde en productieve boom in stand gehouden. Oud hout wordt ieder jaar zoveel mogelijk verwijderd om een teruglopende opbrengst en een kleinere omvang van de vruchten tegen te gaan. Naast snoei die gericht is op veel opbrengst, is snoei om een vorm tot stand te brengen ook nodig. Snoei is er altijd op gericht om zoveel mogelijk licht en luchttoetreding in de boom te bevorderen. In een te dichte boom zullen bladeren en vruchten sneller beschimmelen en verrotten.

We onderscheiden een vijftal verschillende types snoei in functie van de levensfase van de boom.

 

Doelstelling

Maatregelen

Aanplantsnoei

 • Verhogen overlevingskansen van de jonge boom
 • Inkorten gesteltakken
 • Afbinden/opbinden
 • Wortelsnoei

Vormsnoei

 • Vormen evenwichtige boomkruin met goede stevige structuur
 • Keuze basisvorm
 • Selectie gesteltakken
 • Inkorten gesteltakken
 • Prikkelen groei

Onderhoudssnoei

 • Evenwicht tussen groei en vruchtdracht
 • Gezond fruit
 • Uitdunnen twijgen
 • Verjongen vruchthout
 • Vruchtdunning

Renovatiesnoei

 • Verwaarloosde en oude bomen terug naar vruchtdrachtfase brengen
 • Inkorten gesteltakken
 • Uitdunnen dichte kruin en takbundels

Instandhoudingssnoei

 • Levensverlenging zeer oude bomen
 • Inkorten en uitdunnen kruin in functie van draagkracht stam

Algemene snoeitips

 • Snoeien doet men steeds met proper en scherp gereedschap. 

 • Grote snoeiwonden (grootte vanaf € 1) moeten met een wondafdekkend middel verzorgd worden, bij ons verkrijgbaar.  

 • Snoei bij geschikt weer (droog en geen zware vorst)

 • Zieke en dode takken en vruchten worden verwijderd uit de boomgaard om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

 • Na het snoeien van zieke takken wordt het snoeigereedschap ontsmet (javel – brandalcohol – dettol …) vooraleer een andere boom te verzorgen met hetzelfde gereedschap. (dus best zieke bomen als laatste doen)

Groei- en snoeiregels

1. Takken met gelijke hoogte        en hoek groeien even hard

3. Hoger geplaatste takken          groeien harder

5. Kort bij de stam is er meer        groei

2. Steile takken groeien harder


4. Dikke takken groeien harder

6. De sterkste groei is op het          hoogste punt

          

 

Snoei na aanplant

Snoeitijdstippen

Zomersnoei