header background image
 

Artikels moeten ten laatste ingezonden worden op 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november. De redactie behoudt zich het recht om artikels te weigeren of ze in overleg met de opsteller te wijzigen. Elke auteur blijft evenwel persoonlijk verantwoordelijk voor de door hem gestelde artikels.

Voor tarieven, vorm en inhoud van advertenties, gelieve te informeren bij het NBS-secretariaat of kijk op de pagina Lid worden.

In de voorbije 35 jaar zijn er zo maar even 140 Pomologia's verschenen en een 35-tal andere publicaties uit onze pen gevloeid.

De NBS wil haar leden de mogelijkheid bieden om hun collectie Pomologia's aan te vullen met de ontbrekende of voor hen interessante nummers.

We beschikken nog over een aantal supplementaire Pomologia's en dit voor de meeste nummers. Ze zijn te bekomen in jaargangsvorm of als los nummer en wel aan volgende prijzen:

Jaar

1985 t.e.m. 1986
1987 t.e.m. 1988
1989 t.e.m. 1993
1994 t.e.m. 1996
1997 t.e.m. 2001
2002 t.e.m. 2004
2005 t.e.m. heden

Prijs per jaargang

€ 6,00
€ 7,50
€ 10,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 17,50
€ 20,00

via rekeningnummer BE65 4518 5253 9196, (BIC) KREDBEBB

Pomologia-rubrieken

Educatief
Pomologie
Lezers schrijven
NBS-projecten
Fruitboomteelt
Pomologie en Internet
Fruitgebruik
NBS nieuws
NBS-gewestelijk
Boomgaard en landschap
Historia
Fruittuin
Boekennieuws


Zoekt u specifieke artikels/onderwerpen? Gebruik dan nu onze handige index om ze terug te vinden!


Pomologia door de jaren heen (klik op de cover om de inhoud te zien, druk ctrl-f om op jaartal te zoeken):