header background image
 

 

Landschap - Educatie & vorming

  • Verwerving, behoud en beheer van waardevolle boomgaarden, hun flora en fauna.
  • Genetisch behoud van ons nationaal en lokaal fruitpatrimonium.
  • Sensibilisering tot instandhouding en heraanplant van boomgaarden.
  • Projecten van landschapsonderhoud en -herstel.
  • Verzorgen van educatieve activiteiten, verband houdend met boomgaard en natuur.
  • Pomologisch studie- en opzoekingswerk.
  • Centraliseren van pomologische werken, gravures, werktuigen en ander ooftkundig patrimonium.
  • Fruitgebruik in al zijn vormen.
  • Diensten en adviesverstrekking rond pomologie, hoogstamboomgaarden en landschapsonderhoud. 

 

Hieronder kun je het organigram van onze vereniging terugvinden, alsook onze vernieuwde statuten sinds 2024.

De vernieuwde statuten kun je via deze link terugvinden.