header background image
 

 

Landschap - Educatie & vorming

  • Verwerving, behoud en beheer van waardevolle boomgaarden, hun flora en fauna.
  • Genetisch behoud van ons nationaal en lokaal fruitpatrimonium.
  • Sensibilisering tot instandhouding en heraanplant van boomgaarden.
  • Projecten van landschapsonderhoud en -herstel.
  • Verzorgen van educatieve activiteiten, verband houdend met boomgaard en natuur.
  • Pomologisch studie- en opzoekingswerk.
  • Centraliseren van pomologische werken, gravures, werktuigen en ander ooftkundig patrimonium.
  • Fruitgebruik in al zijn vormen.
  • Diensten en adviesverstrekking rond pomologie, hoogstamboomgaarden en landschapsonderhoud.