header background image
 

Pomologie

NBS Mechelen

Op de website van onze lokale afdeling, NBS Mechelen, kunt u tal van geschiedkundige en pomologische teksten terugvinden, waaronder ook een hele verzameling aan pomologische boekwerken. Verder houden we u daar graag op de hoogte van de plaatselijke activiteiten.

Europom

Europom is een samenwerkingsverband, door de NBS in het leven geroepen, tussen een aantal vrijwilligersverenigingen uit verschillende Europese landen, met als voornaamste doelstelling het behoud, de promotie, de studie en de pomologie van streekeigen fruitrassen. Jaarlijks wordt door één van de leden een internationaal treffen georganiseerd met een fruittentoonstelling en tal van randactiviteiten.

natur & ëmwelt

Deze Luxemburgse vereniging ijvert voor het behoud van biodiversiteit in een natuurlijk en cultureel gevarieerd landschap. Ze houdt zich bezig met sensibilisering en praktische, wetenschappelijke en politieke acties. Dit op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Croqueurs de Pommes 

Franse vereniging bestaande uit 64 lokale afdelingen die samen strijden voor de instandhouding van regionale fruitvariëteiten die op het punt staan te verdwijnen. 
Hun hoofdactiviteiten zijn pomologie en boomverzorging.

Royal Horticultural Society

RHS is de grootste tuinierorganisatie in het Verenigd Koninkrijk. Hun doel is om iedereen wat bij te brengen over planten en het VK een groener en mooier land te maken.
Ze beschikken over enkele inspirerende tuinen, organiseren tentoonstellingen, doen aan wetenschappelijk onderzoek en hebben verschillende educatieve en maatschappelijke programma's.

 Gesellschaft für Pomologie und Obstsortenerhaltung Bayern

GPO Bayern is een Duitse organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar variëteiten die met uitsterven bedreigd zijn. Ze organiseren en nemen deel aan tal van tentoonstellingen (vaak in samenwerking met andere pomologische oranisaties). Ook het verzamelen en bewaren van vakliteratuur is een van hun doelen.

Fructus

Actief sinds 1985, zet deze groep fruitkenners en liefhebbers van oude fruitvariëteiten zich met hart en nieren in voor het behoud en de promotie van fruitbiodiversiteit.
Fructus ziet zichzelf graag als bruggenbouwer tussen de hoog- en laagstamteelt.

Pomologisch Genootschap Limburg

De PGL zet zich in voor het behouden, bevorderen en uitdragen van de kennis over oude (hoogstam)fruitrassen en de Limburgse fruitcultuur.
Ze organiseren ent- en snoeicursussen, excursies en hebben verschillende werkgroepen die zich richten op fruitverwerking.

Nordic Genetic Resource Centre

Het Nordgen-instituut in Zweden draagt bij aan de bescherming van de grote diversiteit in genetische hulpbronnen op gebied van voedsel en landbouw.
Dit door conservatie, duurzaam gebruik, gestaafde documentatie en informatie en internationale overeenkomsten.

 Pomologen Verein

Een Duitse vereniging die het soortenbederf van de laatste decennia wil tegengaan, o.a. door de reeds bestaande initiatieven en activiteiten te ondersteunen.
De focus ligt op het langdurig behoud van actueel verkrijgbare historische fruitsoorten.

Hoogstamboomgaard

Op deze website kunt u enorm veel informatie terugvinden over verschillende ziekten, plagen, boomgaardbewoners.
Ook zijn er heel wat praktische tips te lezen over het aanplanten en beheren van een boomgaard.

  BUND-Lemgo: Alte Obstsorten

BUND-Lemgo beschikt over een uitgebreide databank met fruitsoorten.
Er zijn heel wat boekwerken terug te vinden en ook een lijst met allerlei fruitsoorten uit historische boeken.

 Lescrets fruits et Pomologie

Deze website is een verzameling van links naar tal van online gepubliceerde pomologische boekwerken (zowel over vruchten, pomologen, de cultuur,...).
De website zelf is in het Frans en Engels opgesteld.

Milieu & natuur

Bodemkundige dienst van België

De BDB is een onderzoeksinstelling met als doel de kwaliteit van het leefmilieu te bevorderen. Ze geven verschillende opleidingen, leggen proef- en demovelden aan en bevorderen duurzame productiemethoden.
Hier kunt u ook terecht voor de aanvraag van een bodemonderzoek.

Biobest

Biobest engageert zich voor de bestuiving van en biologische bestrijding van uw planten. 
Hun website staat boordevol met adviezen voor zowat alle teelten.

 Bongerd Groote Veen 

Deze website biedt een handige tool voor het achterhalen van bestuivers, een overzicht van enkele fruitvariëteiten en verschillende adviezen rond ziektes.

Biogroei

Hier kun je een uitgebreide lijst terugvinden met allerlei ziektes en plagen. Er kan opgezocht worden op plagen en op planten.

Ook een interessante blog met een ruim aanbod artikels.

Limburgs Landschap

Limburgs Landschap wil zo veel mogelijk de Limburgse natuur en het cultuurhistorisch erfgoed behouden, beschermen en beheren. 
Ontdekt meer over de Limburgse natuur(gebieden).

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBLV) is de federatie van 120 natuur- en milieuorganisaties in Vlaanderen en is sinds 1971 actief rond de bescherming van natuur en landschap.

Stichting Levend Erfgoed

Stichting Levend Erfgoed vzw ijvert voor het instandhouden van oude neerhof- en boerderijdierrassen.

Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes

Deze website bevat informatie over de werking van het CTIFL. Verschillende publicaties en video's worden voorgesteld en kunnen via het internet worden besteld.
Ook cursussen en diensten voor de fruitteelt worden toegelicht.

Joan Morgan's Fruit Forum

Hier vindt u een blog terug waar geregeld interessante artikels op gepost worden over allerlei aspecten van de pomologie. 

 Educatief en vormend

Fytoweb

Op deze pagina staat informatie over de toelatingen rond gewasbescherming en meststoffen. Verder kunt u er ook een fytolicentie aanvragen.

Tuinadvies

Een website gevuld met tuiniertips. Er is ook een forum waar u met andere tuinliefhebbers kunt communiceren.

Provincie Limburg

Alle informatie over de provincie Limburg.

Tuin en groen

Fruitabc

Een handige "kalender": per maand staan er allerlei artikels over wat er die maand allemaal gedaan kan en moet worden. 
Ook hier te vinden: het Fruit-ABC, tuintaal, oude tomatenrassen en allerlei plantendatabases.

Goed Geplukt

Een uitwisselingsplatform voor fruit.
Geïnteresseerden kunnen er terecht om eigenaars te zoeken met een teveel aan fruit, eigenaars kunnen er terecht om hun teveel aan fruit aan te bieden.
Eenvoudigweg een profiel aanmaken met de nodige gegevens en wie weet vindt u een match.