header background image
 

‘Limburg wild van bijen’ is een slogan die we het laatste jaar veel gehoord hebben. Het is hoopvol dat het provinciebestuur van Limburg hiermee de nodige aandacht schenkt aan de problematiek van de bijen en de bestuiving en dit ook uitdraagt aan haar bevolking. Ook de Nationale Boomgaardenstichting wou hieraan een steentje bijdragen. Voor de fruitteelt in het algemeen, en voor de hoogstam boomgaarden in het bijzonder, zijn de bijen van levensbelang. De meeste van onze fruitsoorten en –variëteiten hebben nood aan kruisbestuiving, waarvoor insecten en in het bijzonder bijen van onschatbare waarde zijn.

Met behulp van de provinciale subsidies voor biodiversiteitsprojecten konden we in samenwerking met Buso-school ‘De Dageraad’ uit Borgloon een werfkeet laten ombouwen tot een mobiele bijenhal, zgn. de ‘Bij-Mobiel’. Deze zal gebruikt worden voor educatieve doeleinden en als blikvanger voor het bijenleven en hun bestuivingswerk naar het grote publiek toe. Zowel de honingbij als de solitaire bijen krijgen hierbij de volle aandacht. Voor raad en advies konden we rekenen op het Provinciaal Natuurcentrum en de imkers dhr. Jos Moors en dhr. Ludo Moens. Zij waren dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ‘Bij-Mobiel’.

Als ‘standplaats’ zal er in eerste instantie gekeken worden naar een in het oog vallende plek in de boomgaarden van ‘Alden Biesen’ (Bilzen) of in ‘De Keizel’ in Diepenbeek, maar andere sites in de Limburgse fruitstreek zijn ook niet uitgesloten.

De sleutel is op 30/06, in de Dageraad in Borgloon, officieel overgedragen door gedeputeerde dhr. Ludwig Vandenhove aan de Nationale Boomgaardenstichting vzw. Op 12/07 werd de mobiel officieel voorgesteld aan het grote publiek tijdens ‘de KERS® 2015’ in Alden Biesen, een activiteit met zo’n 6 000 bezoekers. De ‘Bij-Mobiel’ heeft hier een centrale plaats gekregen. Er werden meerdere educatieve activiteiten en workshops georganiseerd met de nadruk op zowel honingbijen als solitaire bijen.