header background image
 

De Verenigde Naties vieren op 22 mei 2019 de Internationale Dag van de Biodiversiteit met als thema ‘Biodiversity, our food, our health’. In dit kader schreef de Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. een paper.

Een inspiratietekst met de bedoeling het debat aan te zwengelen voor meer biodiversiteit in de fruitteelt en een transitie naar een meer duurzame fruitproductie. We deden dit naar aanleiding van een jarenlange ervaring met onbehandelde boomgaarden waarin zich een ecosysteem ontwikkelt met een grote biodiversiteit.

We stellen deze tekst hieronder ter beschikking voor iedereen die mee wil nadenken en onderzoeken hoe we in de moderne fruitteelt nog meer rekening kunnen houden met de biodiversiteit, met de bedoeling de fruitproductie verder te verduurzamen en gezonder te maken!

Klik hier om de tekst te lezen.

Voor reacties of meer inlichtingen kan u steeds contact opnemen met ons secretariaat.