Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be
NBS30jaar

de KERS 2012 - een terugblik

Niettegenstaande het mindere weer en het feit dat ‘de Kers’ dit jaar was ingebed in de Landbouwdag en dus niet tot zijn ware grootte kon ontplooien, daagden er toch heel veel bezoekers op voor het totaalevenement. De grote interesse voor ‘de KERS’ zelf, onder de auspiciën van ‘Vlaanderen Feest’ 25, was voor ons toch wel ‘de kers op de taart’.
Omwille van de samenwerking met de landbouwdag vormde de KERS als het ware een eilandje binnen het grote geheel. Tussen de twee voorburchten van het kasteel, op de binnenkoer, zorgden onze degustatiestanden voor de nodige verpozing door hun aanbod van kersendranken 16, kersenijs 17, kersenpannenkoeken 13 … en gezellige verbruiksterrasjes. 20-21 Aan het uiteinde van de binnenkoer kreeg onze volledig gerestylde sapmobiel 5 veel belangstelling en aan de NBSW-stand 19 werden onze gidsen bestormd met vragen rond aanplant en onderhoud van hoogstambomen, subsidies, ziekten en plagen …

Centraal gelegen op de binnenkoer bevond zich voor onze bezoekers onze veruit belangrijkste stand, de kersenproef- en -verkoopstand 23-11. Ondanks het slechte fruitjaar beschikten wij toch nog over een groot en gevarieerd kersenaanbod van zowel oude en traditionele rassen zoals Krakertjes, Boterkers, Schneiders Späte Knorpelkirsche … als van de nieuwste aanwinsten zoals Regina, Kordia …

De Tiendschuur en Rijschool waren zoals steeds de tentoonstellingsruimten, waartoe zij zich door hun omvang en klasse bij uitstek lenen. In de Rijschool stal de grote kersenuitstalling 14-15 de show met meer dan 300 kersenvariëteiten van Belgische, Nederlandse 10, Limburgse en Duitse 4 herkomst. Mooi uitgestald in mandjes 14-24 en op het podium ook deels in bokalen om ook de vroegrijpende rassen te kunnen tonen. In een ander deel van deze zaal lag de focus
op de vele kersenrecepten en bereidingen 3 en op de verhalen hierover uit grootmoeders tijd. Op aanvraag kon je alle recepten ook vrij verkrijgen. De NBS-info, activiteiten-, en boekenstand 1 begeleide de bezoeker in al zijn wensen en nam een volle lengte van de tentoonstellingsruimte in beslag.

Tevens liep er in de Rijschool continu een projectie van al het moois wat ‘de KERS’ de voorbije 8 edities kon aanbieden 2. Beelden die ook aantonen hoe dit evenement doorheen de jaren uitgroeide tot een vaste waarde in onze contreien.
Wat je niet zag in de Rijschool vond je vast terug in de Tiendschuur met standen rond kersenmaterialen 9 en kersengebruiken 12 zoals o.a. kersenstelenthee, kersengebak 7, stroopstand 8, enz.

Als de ‘lekkerste kers’ van 2012 18-22 kwam verrassend de Schneiders Späte Knorpelkirsche naar voren en onze jaarlijkse bezoekerswedstrijd leverde opnieuw 6 gelukkige winnaars waarvan de schatting het aantal kersen in het bakje het dichtst benaderde. Zij mochten hun sapboxen reeds afhalen op het NBS-secretariaat. Proficiat!

Dient nog gezegd dat de voor de opening talrijk opgekomen prominenten w.o. Vlaams minister-president Peeters vol lof waren over zowel het opzet als de uitvoering van ‘de Kers 2012’, waarvoor alvast onze dank 6. Dank ook aan al onze medewerkers die dit hebben mogelijk gemaakt.

Afspraak voor ‘de KERS 2013’ in Alden Biesen op zo 14 juli 2013. Tot dan!

Kkersenhappening

 

© 2014 Boomgaardenstichting