Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be

In de kijker

 

Hoogstamfruitbomen in LIMBURG Deel 2 - APPELS

Een meer dan 200 blz. tellende uitgave in volkleurendruk met 100 vruchtbeschrijvingen, geschiedenis, leidraad voor aanplant en onderhoud, verwerking, etc.

Er zijn reeds meerdere werken in Limburg over de fruitgeschiedenis verschenen, maar geen enkel dat de variëteiten, hun herkomst en geschiedenis als erfgoed beschrijft.

De bedoeling van deze publicatie is dit toegankelijk maken voor Limburgers zelf, toeristen, fruitliefhebbers, beroepstelers, pomologen,... en wil zodoende een leemte opvullen in de publicaties om en rond fruitbeschrijvingen in Limburg.

€ 30 (+ verzending € 7 voor België en € 16,50 NL + rest EU)
Bestellen kan door overschrijving van het volledige bedrag (kostprijs + verzending) op rekening BE65 4518 5253 9196 op naam van NBS vzw met als vermelding 'Limburgse appels'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

© 2017 Boomgaardenstichting