Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be
NBS30jaar

In de kijker

cover

44-45

Oculeren en chipbudden van fruitbomen

vruchtdragende planten en andere houtige gewassen
in woord en beeld, NBS-educatieve Brochure 3 (2de uitgave)

Praktische handleiding die het oculeren en chipbudden stapsgewijs
weergeeft aan de hand van figuren en foto’s.

Uitgebracht in handig A5-formaat. (68 bladzijden)

Is zowel van toepassing op fruitbomen als op rozen, bessen,
druif, vlier …; de getoonde handelingen helpen je op
weg voor het overgrote deel van houtige gewassen en
zowel voor de vorming van snoeren als van leivormen,
stamvormen, laanbomen …

€ 10 (+ PORT € 2,50 voor België en PORT € 4,50 NL + rest EU)
Bestellen kan door overschrijving van het volledige bedrag (kostprijs + PORT) op rekening BE65 4518 5253 9196 op naam van NBS vzw met als vermelding ‘Oculeren en chipbudden’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

© 2014 Boomgaardenstichting