Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be
NBS30jaar

"De Kers" 12 juli 2015

Alden Biesen, Bilzen

De 12e Euregionale kersenhappening van de NBS vond dit jaar plaats op zo 12 juli 2015.
Deze editie van ‘de KERS®’ was de editie van de verrassende nieuwigheden.

Voor het eerst introduceerden we onze ‘Bijmobiel’, feestelijk geopend door …. Dit educatief
bijenhotel onderstreept in belangrijke mate het grote belang van bijen in de planten- en
voedingswereld. Schuin tegenover het bijenverhaal stond een indrukwekkend reuzenscherm
opgesteld met een continue projectie van sfeerbeelden van alle vorige edities van ‘de KERS®’.
De hele dag op regelmatige tijdstippen werd het buitenplein ook doorkruist door de ‘kersenboemel’…, waarbij zowel jong als oud trachtten de ‘kersenflosj’ te pakken in ruil voor een
hoogstam-T-shirt. En of er geflosht werd!

Onze vaste waarden, ‘De Sapmobiel®’ en de NBSW-infostand voor snoei en aanplant mochten
natuurlijk niet ontbreken. Aan kinderanimatie geen gebrek; de allerkleinsten kleurden hun eigen kersontwerpjes of zorgden in een workshop voor nestelbuisjes in bamboe voor de solitaire bijen aan de ‘Bijmobiel’. Verder eetstanden w.o. kersen-pannenkoeken, kersengebak, kersenijs, kersenwijn en -bier … en gezellige verbruiksterrasjes, … Voortdurend zoeken naar een vrij plekje was hier de boodschap.

De Rijschool gaf onderdak aan onze eigenlijke grootse kersenexpo van maar liefst 350 euregionale kersenvariëteiten. Het eiland in het midden vormde de NBS-stroopstand die uitpakte met onze strooprevalatie van 2015, zijnde ‘kersenknijpstroop’. Verrassend uit de hoek kwamen onze jongste medewerkers met hun ‘Bigarreaumuffins’. Uiteraard hielden we er ook onze wedstrijd ‘de lekkerste kers’ waarvan de titel, net zoals in 2013, ging naar de Schneiders
Späte Knorpelkirsche, daar waar de bezoekerswedstrijd exact aftikte op 492 kersen in het
geëxposeerde korfje. Slechts één bezoeker kwam het dichtst in de buurt en kreeg reeds bericht
omtrent zijn prijs.

De Tiendschuur richte zich op de presentatie van kersengerechten en -gebruiken, keukenbewaarmethoden, kersenstelenthee, reeds vroege zomerappels en -peren, de NBS-pruimendagen, de geliefde kersen-cherry pops … Naast een aantal kleine expo’s: kersenvariëteiten van vroeger en nu’, ‘lokale en regionale kersenvariëteiten’ en ‘kleinfruit’. Tevens werd hier onze meest exclusieve nieuwigheid voor de zoetebekken gepromoot, de KERSELOOS: speculoos, gekruist met een lokale kersensoort.

Een hartelijk woord van dank aan de vele bezoekers, vrijwilligers en medewerkers
voor deze prachtige dag! Wij nodigen u bij deze meteen uit voor ‘de KERS®’ 2016 -
editie 13 op zo … in Alden Biesen!

collagedekers2015

 


© 2014 Boomgaardenstichting