Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be
NBS30jaar

Lessenreeks Turnhout (Antw.) 2017

Hoogstamfruitbomen en klein fruit, aanplanting, kweek, snoei en verzorging.

Conform onze gewestelijke doelstellingen organiseert de NBS jaarlijks educatieve lessen en cursussen in geheel Vlaanderen. Hierbij worden ieder jaar bepaalde provincies in het licht gesteld. In 2017 zal onze lessenreeks terug doorgaan in Antwerpen, meer bepaald in Turnhout.

Datum

Tijdstip

Activiteit en info

Locatie

za 25 feb '17

9 u. - 12 u.

Fruitbiologie en de fruitboom als levend organisme - theorieles

Stadsboerderij Turnhout
Veldekensweg 10,
2300 Turnhout

za 11 mrt ’17

9 u. - 12 u.

 

 

13u - 16u

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei - theorieles

 

Vorm- en onderhoudssnoei - praktijkles

Stadsboerderij Turnhout Veldekensweg 10,
2300 Turnhout

 

op locatie


za 25 mrt ’17

9 u. - 12 u.

Sleunen van fruitbomen - praktijkles

op locatie

 

za 22 apr ’17

9 u. - 12 u.

Enttechnieken - praktijkles

op locatie

za 20 mei ’17

9.30 u. - 10.30 u.

10.30u - 11.30u

Kleinfruit - theorieles

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding - theorieles

Stadsboerderij Turnhout Veldekensweg 10,
2300 Turnhout

za 20 mei ’17

11.30 u. - 13.30 u.

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding - praktijkles

op locatie

 

za 24 jun ’17

9 u. - 12 u.

Occuleren en chipbudden - praktijkles

op locatie

za 19 aug ’17

9 u. - 12 u.

Zomersnoei - praktijkles

op locatie

za 7 okt ’17

9 u. - 12 u.

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit (met mogelijkheid tot proeven) - praktijkles

Stadsboerderij Turnhout Veldekensweg 10,
2300 Turnhout

Na de theorieles ‘Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit’ van september volgt een examen dat recht geeft op een door het Ministerie van Land- en Tuinbouw geviseerd getuigschrift ‘Vorming en onderhoud van vruchtbomen en boomgaarden’ binnen het kader van de naschoolse vorming.

 

 

 

 

Volledige cursus: € 85 voor leden, € 99 voor niet-leden. Deze som kan gestort worden op rekening IBAN BE65 4518 5253 9196 [BIC KREDBEBB] van NBS voor België of op rekening A.P.R. 49 93 73 634 bij AMRO Maastricht voor Nederland.

Voor info en inschrijvingen kan u tijdens de kantooruren, ma-do van 8-16.30 u. en vrij van 8-14.30 u., terecht bij het NBS-secretariaat, Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal, tel. 012 39 11 88, fax 012 74 74 38, info@boomgaardenstichting.be, www.boomgaardenstichting.be.© 2014 Boomgaardenstichting