Nationale Boomgaardenstichting vzw
Leopold III-straat 8
3724 Vliermaal
tel.: +32 (0)12 39 11 88
fax: +32 (0)12 74 74 38
info@boomgaardenstichting.be

Lessenreeks Klein-Brabant 2021
I.S.M. VELT Klein-Brabantdatum

tijdstip

activiteit

za 20 feb '21

9u - 12u

Fruitbiologie en de fruitbomen als levens organisme - Theorieles

za 06 mrt '21

9u - 12u

13u - 16u

Grondbewerking, planttechnieken en principes van de snoei - Theorieles
Vorm- en onderhoudssnoei -
Praktijkles
(op locatie in de boomgaard)

za 13 mrt '21

9u - 12u

Sleunen van fruitbomen - Praktijkles
(op locatie in de boomgaard)

za 10 apr '21

9u - 12u

Enttechnieken - Praktijkles

za 15 mei '21

9.30u - 11.30u

11.30u - 13.30u

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding - Theorieles

Herkennen van ziektebeelden en hun biologische bestrijding - Praktijkles
(op locatie in de boomgaard)

za 21 aug '21

9u - 12u

13u - 16u

Enttechnieken - Praktijkles

Oculeren, chipbudden en Kleinfruit - Praktijkles

za 11 sept '21

9u - 12u

Zomersnoei - Praktijkles
(op locatie in de boomgaard)

za 02 okt '21

9u - 12u

Variëteitenkeuze en het oogsten en bewaren van fruit - Theorieles

Sleunen - Praktijkles

(Na de lessen van 2 oktober ontvangt u een examen)

 

Praktische informatie
Volledige cursus: € 85 voor leden en € 99 voor niet - leden
Deze som kan gestort worden op de rekening BE65 4518 5253 9196 op naam van NBS, met vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

 

 

 

© 2017 Boomgaardenstichting